Fitxa Activitat \

Descripció, lloc, data, horari...

Conferència sobre primers auxilis

Activitat: Gent gran, Social
Informació:
Cicle de conferències Cornellà Cuida

OBJECTIUS
• Conèixer el concepte i els principis generals dels primers auxilis i suport vital bàsic.
• Capacitar la persona sobre habilitats, tècniques i actituds en primers auxilis.
CONTINGUTS
• Conceptes i principis generals dels primers auxilis:
· Conèixer els continguts teòrics que justifiquen l’ús de les tècniques i que ajuden a prevenir accidents.
• Aplicació de tècniques:
· Aprendre a valorar el nivell de consciència d’una persona.
· Efectuar de forma eficaç una respiració cardiopulmonar.

A càrrec del servei d’Infermeria

Quan: 03 de desembre
Horari: 16:00h. - 17:30h.
Organitza: FUNDACIÓ PRIVADA PER A L´ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS
Documents:
Altra documentació

Més informació

Dades del llocRESIDÈNCIA TERESA DURAN
Adreça: Av de Salvador Allende, 45
Barri: Sant Ildefons
Telèfon: 93 375 00 10
Informació: Centre concertat amb la Generalitat de Catalunya: 134 places